Het Ommetje Loil

Regels en afspraken

Omdat de route ook deels over gronden gaat van particulieren e/o organisaties is het nodig om afspraken met elkaar te maken.

• Zo zijn honden niet toegestaan op de paden. Dit in verband met verspreiding van Neospora. Deze parasiet wordt verspreid door ontlasting van honden en kan bij koeien lijden tot afname van de melkafgifte en abortus. Een rund dat deze ziekte heeft kan hiervan niet genezen en wordt voortijdig geslacht.

• Om het landschap zo min mogelijk aan te tasten zullen de paden niet verhard worden. Dit betekent dat er gewandeld wordt over schouwpaden en akkerranden die extra maaibeurten krijgen. Het is dan ook aan te raden schoeisel hierop aan te passen. Deze paden zijn ook niet begaanbaar voor kinderwagens en rolstoelen.

• In lijn met het beleid van de gemeente zijn er op de route ook geen afvalbakken geplaatst. U wordt dan ook vriendelijk verzocht afval zelf thuis weg te gooien.

Bovenstaande afspraken gelden in principe voor de route zoals hij is uitgezet. Daar een groot deel ook over openbare wegen en paden gaat, mag het duidelijk zijn dat de openbare regels daar gelden. Maar het kan natuurlijk geen kwaad om ook daar de hond in de gaten te houden en eventuele rommel even mee naar huis te nemen.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.