Het Ommetje Loil

Informatiebord 4

Hier op de overgang van het Wehlse/Didamse dekzandgebied naar het lager gelegen kleigebied van de Bevermeer liggen oude houtwallen en voormalige hakhoutbosjes. Ze zijn van grote historische, landschappelijke- en natuurwaarde. Ze zijn door de Stichting Achterhoek Mooi uitgeroepen tot Landschapsmonument. Ze zijn niet toegankelijk.

 

Onder invloed van kwelwater, dat in dit overgangsgebied omhoog komt en de bodem met ijzer en andere mineralen heeft verrijkt, was het uitzonderlijk soortenrijk. Door ontwatering, invloed van landbouw en verkeer zijn soorten als Nachtegaal, Wielewaal, Dotterbloem, Slanke sleutelbloem en Schaafstro verdwenen.

 

Kijk tijdens de wandeling uit naar hazen, reeën, Groene specht, Bonte specht, Boomklever, Steenuil, Buizerd, Torenvalk, Sperwer, Bosanemoon, Breedbladige wespenorchis, Aronskelk, Sneeuwklokje, Grootbloemmuur, Zoete kers en Kardinaalsmuts en langs de Didamse leigraaf naar IJsvogel, Dodaars, Waterhoen, Rivierkreeft en Grote Zilverreiger.Copyright © 2017. All Rights Reserved.