Het Ommetje Loil

De ontwikkeling van het Ommetje

Eind 2012 is er door Natuurmonumenten en groen hogeschool van Hal Larenstein een project gestart om de Liemers meer op de kaart te zetten. Vanuit alle gemeenten in de Liemers werden organisaties aangeschreven om tijdens een workshop op een grote kaart aan te geven waar de mooie en minder fraaie plekken in de Liemers zijn.

Middels deze kaart zijn een groot aantal studenten projectmatig aan het werk gegaan met ideeën voor deze plekken. Een groep studenten zag in dat er in en om Loil veel groene (fraaie) stickers op de kaart zaten maar dat deze allemaal zeer kleinschalig waren. Hierop ontstond het idee deze plekken middels een wandeling te verbinden.

Om deze route mogelijk te maken is er met grondeigenaren contact gezocht om zo een wandeling te realiseren die niet allen over wegen maar ook langs schouwpaden en privé gronden loopt. Zo kregen we toestemming van een grote partij als Waterschap Rijn en IJssel maar ook kleinere partijen als de familie Barthen en Giesen. Natuurlijk is niet alles gelukt en zijn er ook partijen die liever niet zagen dat er een route over hun bezit ging. Soms ook omdat ze eerst wel eens wilden zien wat dat allemaal inhoud en hoe het staat met het onderhoud. Vandaar dat er ook voor een knooppunten-route is gekozen, zodat mochten er in de toekomst delen wegvallen, of nog beter paden bijkomen, we flexibel zijn in de mogelijkheden.

Het streven is dan ook om in de toekomst te kijken of we nog meer van de normale wegen af komen en alternatieve, en daarmee ook leukere, routes te realiseren.


Copyright © 2017. All Rights Reserved.